esilehele | eng
Haiba Audit O


TEENUSED Raamatupidamis-
teenus
Audiitorteenus


AUDIITORTEENUS

Meie poolt osutatav audiitorteenus

  • Audit   on kindlustandev audiitorteenus, mida osutatakse kooskõlas kinnitatud auditeerimise standarditega. Auditi objekt on kliendi vastutava organi poolt sobivate kriteeriumide alusel koostatud möödunud perioodide rahandusinformatsioon. Auditis on audiitorteenuse osutaja eesmärgiks võimaldada kogutud tõendusmaterjali põhjal vandeaudiitori aruandes avaldada ettenähtud kasutajale üldistavas jaatavas vormis arvamust

Auditi  kohustus:   Audiitortegevuse  seadus    §91

https://www.riigiteataja.ee/akt/11712201003

  • Ülevaatus- on kindlustandev audiitorteenus, mida osutatakse kooskõlas käesoleva kinnitatud ülevaatamise teenuse standarditega.Ülevaatuse objekt on kliendi vastutava organi poolt sobivate kriteeriumide alusel koostatud möödunud perioodide rahandusinformatsioon. Ülevaatuses on audiitorteenuse osutaja eesmärgiks võimaldada kogutud tõendusmaterjali põhjal vandeaudiitori aruandes avaldada ettenähtud kasutajale üldistavas eitavas vormis ülevaatuse kokkuvõte

 Ülevaatuse  kohustus:   Audiitortegevuse  seadus    §92

https://www.riigiteataja.ee/akt/11712201003

  • Erikontroll
  • Mitterahalise sissemakse hindamise kontroll

 

KÜSI HINNAPAKKUMIST:

Kuna teenuse osutamine on väga individuaalse iseloomuga tuleks igakordselt võtta ühendust  Haiba Audit OÜ juhataja ja  vandeaudiitoriga kas  tel: 5299935 või maili: virge@haiba.ee  teel. 
  | LES |  

Haiba Audit OÜ | tel +372 529 9935 |

virge[t]haiba.ee
Firmast Teenused Kasulik info Ksi pakkumist Kontakt