esilehele | eng
Haiba Audit O


TEENUSED Raamatupidamis-
teenus
Audiitorteenus


K RAAMATUPIDAMINE;RAAMATUPIDAMISTEENUS

Meie poolt osutatava tervikliku raamatupidamisteenuse sisu:

 •  kontrollime saadud dokumentide vastavust kehtestatud nõuetele
 •  kirjendame tehingud vastavates registrites vastavuses hea raamatupidamistavaga.
 • säilitame dokumente süstematiseeritult kuni nende üleandmiseni kliendile
 • teostame raamatupidamist vastavalt tellija raamatupidamise sise-eeskirjadele
 • vajadusel koostame tellijale raamatupidamise siseeeskirjad
 • arvutame ja teatame tellijale õigeaegselt riiklikud maksud ja koostame seaduses ettenähtud maksuaruanded
 • informeerime elektrooniliselt tellijat igakuuliselt tema jooksvatest ostu-ja müügivõlgadest
 • edastame tellijale elektrooniliselt  igakuuliselt tema jooksva kasumiaruande ja bilansi
 •  koostame raamatupidamise aruandeid vastavalt kehtivale seadusandlusele
 • koostame statistilisi aruandeid
 • esitame kliendi  deklaratsioonid ja aruanded asjaomastele asutustele seadusandluses ettenähtud tähtaegadeks
 • anname nõu kuidas korraldada majandustegevust ja seda dokumenteerida nii, et maksukoormus ja risk oleksid väikseimad

KORTERIÜHISTU raamatupidamine  (PANUSTAME MUGAVUSELE)

 • Võimalus  näitude  elektrooniliseks  edastamiseks,kuid  see ei  ole  kohustus.
 • E-arved  elanikele(kuid  võimalus  ka  paberkandjal)  ja  e-aruanded KÜ  juhatusele
 • Programmilene valmisolek püsikorralduste  edastamiseks pankadele
 • Maksuaruannete  elektrooniline  edastamine
 • Tulude-kulude  eelarved  ja  nende  täitmise  aruanded
 • Professionaalne  abi ja  nõustamine
 • Raamatupidamise  siseeeskirjade  koostamine
 • KORTERIÜHISTUTE  ARUANNETE REVIDEERIMINE

  Ühekordsed raamatupidamisteenused:

 • Kogu raamatupidamise teostamine  üks kord aastas peale majandusaasta lõppu ning vajalikku aruandluse koostmine.
 • Tellija poolt teostatud raamatupidamise alusel majandusaasta aruande koostamine


 
  | LES |  

Haiba Audit OÜ | tel +372 529 9935 |

virge[t]haiba.ee
Firmast Teenused Kasulik info Ksi pakkumist Kontakt